Personuppgiftspolicy

Från 25 maj 2018 är det obligatoriskt att alla företag som handlägger personuppgifter att följa den nya förordningen.
Det är då viktigt att du tar del av och förstår vad integritetspolicyn innebär!
Ni är alltid välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor angående detta.

Ljusakuten.se / MT Sales Handelsbolag, org. 969773-9986
Västra gerum trekanten 1, 53295 Skara är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Cookie policy

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse genom att komma ihåg att du har loggat in. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång.

Cookies från tredje part

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Det hjälper oss att få en bättre förståelse av hur folk använder vår sida och hur de kommer in på den, vilket i sin tur hjälper oss att skapa bättre kampanjer.

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse. Du kan även välja vilka cookies du vill tillåta i cookieinställningarna via cookie-bannern.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

De personuppgifter vi lagrar om dig är som huvudregel de du själv uppgett vid orderläggning.
Dessa innefattar normalt personnummer, namn, adress telefonnummer/epost.

Vi samlar endast in personuppgifter för att möjliggöra köp på vår websida www.ljusakuten.se.

Personuppgifter från tredje part

Utöver de uppgifter som du lämnat till oss vid order köpet kan uppgifter som postadress, fullständigt namn, personnummer och telefonnummer komma att hämtas från offentliga adressregister (BisNode). Detta kan ske när tex en felaktig adress angivits vid orderläggning eller vid en kontroll för att skydda dig som person mot ”bluffordrar” lagda i ditt namn av annan person.
I samband med ordern kommer Svea Ekonomi att samla in personuppgifter om dig. Allt enligt Svea ekonomis villkor, som även är  personuppgiftsansvarig för sådana uppgifter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) kunna begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
MT Sales Handelsbolag., västra gerum trekanten 1, 53295 skara.

Informationen kommer att postas till din folkbokföringsadress inom en månad från mottagandet av begäran.

Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder oss av krypterade IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast dom personer som faktiskt måste behandla dina personuppgifter för kunna uträtta en specifik uppgift (t.ex. orderhantering, fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.
Dom datorerna/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en helt säker miljö.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Om du som kund mailar in till kundtjänst så kommer din e-postadress och e-posthistorik att sparas i upp till två år, allt för att vi lättare ska kunna hitta/lösa eventuella supportärenden.
Skickas ett nytt mail i samma ärende förlängs tiden med ytterligare två år.

Om produkten du köper har en garantitid på över ett år sparas personuppgifterna som behövs för att kunna fullfölja garantiåtagandet under garantitiden.

Personuppgifter sparas endast så länge det finns ett relevant syfte.

För att skydda dig, så tänk på följande:

Har du skapat ett kundkonto på vår webbsida skall du aldrig avslöja ditt lösenord för någon. Skulle ditt lösenord av något skäl ha avslöjats så ska du omedelbart ändra ditt lösenord.

Svara ALDRIG på mejl att du genom mail ska lämna ut ditt lösenord, även om det i mejlet påstås att det kommer ifrån oss på ljusakuten / MT Sales Handelsbolag.
Vi kommer ALDRIG att fråga dig om ditt lösenord genom att skicka mail till er!

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst som är kostnadsfritt en gång om året att begära ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Rätt till rättelse. Om dina uppgifter hos oss är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade/kompletterade.
Rätt till radering. Du kan även begära radering av dina personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för dom ändamål som har samlats in eller behandlats.

• Du invänder mot behandling för direkta marknadsföringsändamål

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

• Vi kan inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler (kvitton, fakturor), skattelagstiftning eller bank- och penningstvättslagstiftning. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, som T.ex obetalda skulder.

Din begäran skall vara skriftlig och undertecknad av dig som personuppgifterna gäller, samt innehålla uppgift om namn och personnummer.
Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person och inte någon obehörig!

Detta skickas till: MT Sales Handelsbolag, västra gerum trekanten 1, 53295 Skara